"Ontmoet je innerlijk kind en
je volwassen zelf"
   
       

Waarom ga je met jezelf en de wereld om zoals je dat doet?
Waarom ben je zo kwetsbaar op bepaalde punten?
Waarom voel je je zo snel aangevallen?
Waarom ben je verslaafd?
Waarom vind je alles zo zinloos?
Waarom ben je niet gewoon gelukkig?


Veel antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in de kindertijd. Als kind ben je totaal afhankelijk van de volwassenen om je heen. Je hebt deze nodig om jouw behoefte vervuld te krijgen en om in leven te blijven. Tegelijk met de ontwikkeling van het ego ervaart het kind voor het eerst een gevoel van afgescheidenheid en ontdekt het dat er niet altijd op ieder door haar/hem gewenst ogenblik in de behoefte wordt voorzien. Omdat in de ogen van het kind de ouders perfect zijn, trekt het de conclusie dat het zelf schuldig is. Daardoor ontstaat er schaamte om wie het is en een gevoel van leegte.

Het zit in de menselijke aard te proberen die leegte vervuld te krijgen. Vanuit het onvolwassen kind blijf je die behoeften op anderen projecteren: je hebt nog steeds iemand nodig om het gat te vullen. Vanuit je volwassen bewustzijn zoek je compensatie in werk, prestaties, snoepen, roken e.d.

Ervaringen uit de eerste kinderjaren liggen in het emotioneel geheugen opgeslagen. Gebeurtenissen in je volwassen leven die daar een associatie mee hebben, roepen automatisch een reactie op vanuit dit emotionele kindgeheugen. Je hebt dan als het ware je volwassen bewustzijn niet voorhanden. Je kunt het verleden niet veranderen maar je kunt er wel mee in vrede komen en de signalen van je lichaam onderkennen en er anders mee leren omgaan.


Tijdens de sessies maak je contact met jouw innerlijk kind. Je leert oude patronen en overtuigingen herkennen, hoe je dit kind kunt helen en liefhebben, je met je verleden kunt verzoenen en hoe je jouw heling zelf ter hand kunt nemen.

Individuele sessies: Helma Rader tel. 070-5177728 email: helma@bhaktireikicentrum.nl

Agnes van Waasdijk tel.0252-370986 email: avanwaasdijk@wanadoo.nl

Agnes geeft ook weekend workshops.

Agnes van Waasdijk:

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als astroloog en daarin ook cursussen heb gegeven, heb ik de vier-jarige opleiding aan de School voor Gidswerk in Wassenaar voltooid. Tijdens deze spiritueel-therapeutische opleiding was het werken met ons Innerlijk Kind het stuk dat mij het meest raakte. Daarom ben ik nog een jaar naar Helios in Heerde gegaan om deel te nemen aan de Therapeuten Opleiding Innerlijk Kind.
Helende Reis vlgs. Brandon Bays
Tijdens een geleide meditatie ga je onder leiding van jouw eigen Bron gedurende anderhalf uur op reis door je lichaam en ontdekt er plaatsen waar oude pijn zich heeft vast gezet. Emotionele pijn die zich vertaald heeft in fysieke blokkades, misgroeiingen, e.d. Tijdens de reis mag je inzicht verkrijgen in het ontstaan er van en in het reine komen met de oorzaken van toen.
Neem contact op voor een Helende Reis met Helma of Agnes.

  Voor meer informatie over de diverse aktiviteiten: kies uit de kolom links.s uit de kolom links