DIVERSEN  
 


Wereldvrede meditatie

Op 31 december, 's middags om 13.00 uur, zijn er wereldwijd groepen die samenkomen om zich te bezinnen op vrede. Door het verspringen van de tijdzones zal er 24 uur continue aandacht aan vrede besteed worden. Ieder doet dat op zijn eigen manier. In het Bhakti Reiki Centrum doen we daar al vele jaren aan mee. We besteden aandacht aan onze eigen innerlijke vrede, doen een meditatie voor de aarde en haar bewoners, steken lichtjes aan en zingen.
Iedereen is welkom. Je hoeft je niet op te geven maar ik stel het op prijs als je op tijd bent.

Personal coaching

Ieder mens die serieus werk maakt van zijn/haar heling en bewustwordingsproces loopt tegen blinde vlekken op. De sessies duren 1 of 1,5 uur.
Kosten: € 50,-- per uur.
De problemen die je in het dagelijks leven tegenkomt zijn het uitgangspunt. Je leert onder je afweermechanisme te voelen wat jouw waarheid is, contact te maken met je diepere verlangens, zaken helder te krijgen en uit te werken en je aandacht te richten op wat je lichaam je aangeeft.
Ik loop een stukje met je mee op het pad van heling en bewustwording naar leven vanuit kracht, liefde en wijsheid. Je mag worden wie je werkelijk bent en zoals je bedoeld bent.

Centrum project.

Muntanyana Weru ( ons dorpje).
Pater André van Zon werkt in Mozambique, een land dat jarenlang door oorlog geteisterd is. Een van zijn werkzaamheden is het bezoeken van zieken in het ziekenhuis van Maputo. Hij ontdekte dat er veel mensen, vooral vrouwen, achtergelaten werden door hun familie omdat ze invalide waren geworden. De kinderen van die vrouwen zwierven in de stad rond en bedelden hun kostje bij elkaar.
Pater André kocht een stuk grond, bouwden er hutten en haalden de vrouwen en kinderen naar hun nieuwe verblijfplaats. Op dit moment is het een bloeiende gemeenschap. De kinderen gaan naar school en doen werkzaamheden. De vrouwen doen aangepast werk, hebben rolstoelen en soms een soort ligfietsen waar ze op hun buik op liggen en zich zo voort bewegen. ( vrouwen met een dwarslaesie). De hutten zijn inmiddels vervangen door stenen gebouwtjes en er zijn sanitaire voorzieningen aangebracht.
Het project is voor het grootste gedeelte afhankelijk van giften.
In ons centrum is een groep vrijwilligers actief die anderen ondersteunen met Reikibehandelingen. De vrijwillige bijdrage daarvoor gaat naar het project in Mozambique. Daarnaast ontvangen we giften die we doorsturen.
Het is goed om iets van onze overvloed door te laten stromen naar een plek waar mensen zo goed als niets hebben. Het is ook goed om te weten dat er geen euro aan de strijkstok blijft hangen en dat iedere eurocent ter plekke besteed wordt.
Bankrekening: NL54 RABO 0368001563 t.n.v. N. Rader en W.A.T. Rader-Lommers onder vermelding van: Mozambique.

Voor meer informatie zie: www.mutanyanaweru.nl